Ett effektivt sätt att förhindra allvarliga infektioner.

Skonsam sårvård

Kokar ur såret

Innan sårvård appliceras bör eventuell synlig smuts sköljas bort. När lösningen sedan sprayas i ett sår, en varböld eller en svampinfektion uppstår små bubblor. Såret ser ut att koka. Det sker när väteperoxiden angriper bakterier, sporer eller virus. Lösningen tar sig in på djupet och verkar antiseptiskt. När vävnaden slutat bubbla har Vetfix verkat klart och såret är rent.

Många veterinärer använder sårvård vid fältkirurgi, som ett komplement till andra antiseptiska medel.

Förebygger MRSA

Enligt Läkemedelsverket ska antibiotika i möjligaste mån undvikas för att minska risken för antibiotikaresistens hos bakterier – ett av de stora hoten mot framtida folk- och djurhälsa. Därför ska infektioner motverkas genom förebyggande åtgärder. Vetfix sårvård är ett effektivt sätt att förhindra allvarliga infektioner hos djuret och därmed ett minskat behov av antibiotika.

Produkter inom Sårvård