För goda hygien­rutiner och ett aktivt smitt­skydds­arbete

För goda hygienrutiner 
och ett aktivt smittskyddsarbete

Vetfix är en serie produkter som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar god hygien och ett aktivt smittskyddsarbete inom djursjukvården.

Vetfix är väteperoxidbaserat vilket gör det skonsamt mot både djur, människa och miljö. Tack vare att Vetfix innehåller en stabiliserande gel blir lösningen långtidsverkande och behöver inte torkas av.

Vid kontam­ination

I alla miljöer där smittrycket är högt eller det finns risk för kontamination, är Vetfix en trygg och beprövad lösning. Vetfix kan användas för alltifrån handhygien till desinfektion av instrument och operationsrum. 

Före­bygger smitta

Beroende på de många olika applikationsmetoder som finns, kan Vetfix på ett snabbt och effektivt sätt minska riskerna att personal eller patienter blir bärare av patogena mikroorganismer som överförs via exempelvis kontaktsmitta eller indirekt kontaktsmitta.

Effektiv des­infektion

Vetfix kan användas för punktdesinfektion på känsliga ytor, eller dimmas ut för att kunna desinficera större ytor som annars kan vara tidsödande att komma åt.

Populära produkter

Användningsområden

Smådjurskliniker
Används med fördelar i verksamheten. Behöver ej efterspolas. Är effektiv på bl.a parvovirus, giardia, klamydia, herpes, cryptosporidium, rävskabb.

Stordjurskliniker/distriktsveterinärer
Vetfix® unika egenskaper i verksamheten som ger hjälp inom följande svåra områden såsom kvarka, ringorm, dysenteri, cryptosporidium, herpes, rävskabb.

Vetfix® är en biocidprodukt godkänd inom produkttyp 3 – Desinfektionsmedel för veterinärhygien. Denna produkttyp omfattar produkter för hygien inom veterinärverksamhet, till exempel spendoppningsmedel, desinfektionsmedel, desinfekterande tvålar, produkter för munhygien eller kroppshygien eller med antimikrobiell funktion. Även produkter som används för desinfektion av material och ytor vid djurhållning och djurtransport omfattas.

Produkten är godkänd enligt Biocid lagstiftningen.
ECHA EC Nummer: 231-765-0
Cas Nummer: 7722-84-1
Legal Act: (EU)2015/1730

EN-standards
Baktericid effekt, EN 1040,1276,13623,13727
Fungicid effekt, EN 1275,1650
Handdesinfektion, EN-1500
Mykobatericid effekt, EN 14348
Sporicid effekt, EN 13704, 17126
Yeasticidal effekt EN 16615
Virucid effekt, EN 14476 (Bakteriofag: EN 13610)

Vetfix på Facebook