Underlättar god hygien och ett aktivt smittskyddsarbete

Smittskydd för goda hygienrutiner

Vetfix är en serie produkter som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar god hygien och ett aktivt smittskyddsarbete inom djursjukvården.

I alla miljöer där smittrycket är högt eller det finns risk för kontamination, är Vetfix en trygg och beprövad lösning. Vetfix kan användas för alltifrån handhygien till desinfektion av instrument och operationsrum.
Beroende på de många olika applikationsmetoder som finns, kan Vetfix på ett snabbt och effektivt sätt minska riskerna att personal eller patienter blir bärare av patogena mikroorganismer som överförs via exempelvis kontaktsmitta eller indirekt kontaktsmitta.

Relaterade sidor

Handdesinfektion

Produkter inom Smittskydd